Oferta ENERGOinfo.PL (PKI s.c.) dla JST 

 
Nowość: BUDŻET 30% PLUS

Propozycja ENERGOinfo.PL (PKI s.c.) dla jednostek samorządu terytorialnego to również m.in.:
- analiza kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego,
- optymalizacja kosztów zakupu energii,
- optymalizacja kosztów zakupu usług dystrybucji energii,
- analiza opłacalności grupowych zakupów energii,
- analiza profili zużycia energii,
- analiza profili wykorzystania mocy,
- negocjacje ze sprzedawcami energii,
- negocjacje z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD),
- przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień (SIWZ) do przetargów publicznych na zakup energii,
- analiza i weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówień (SIWZ),
- przygotowywanie i aktualizacja gminnych planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz,
- odzyskiwanie należności niesłusznie pobranych przez przedsiębiorstwa energetyczne,
- analizy opłacalności inwestycji w zmniejszanie zużycia energii,
- monitorowanie rozliczeń z przedsiębiorstwami energetycznymi,
- reklamacje dotyczące zakupu i dostarczania energii.

Formularz kontaktowy

Copyright ©2016 ENERGOinfo.PL, All Rights Reserved.