Oferta ENERGOinfo.PL (PKI s.c.) dla dużych firm  
 

Nowość: BUDŻET 30% PLUS

Jeśli Twoja firma ma więcej niż 5 punktów poboru energii elektrycznej, gazu ziemnego bądź ciepła sieciowego oraz roczne koszty zakupu energii przekraczają łącznie 200 tys. PLN netto to z ENERGOinfo.PL proponuje specjalne usługi doradcze dostosowane do specyfiki zakupu energii i skali prowadzonej działalności.  
 
Propozycja ENERGOinfo.PL (PKI s.c.) dla dużych firm to m.in.:
- opracowanie strategii zakupu energii (m.in. wybór sprzedawcy, outsourcing, autogeneracja, kogeneracja),
- analiza kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego,
- optymalizacja kosztów zakupu energii,
- optymalizacja kosztów zakupu usług dystrybucji energii,
- analiza profili zużycia energii,
- analiza profili wykorzystania mocy,
- negocjacje ze sprzedawcami energii,
- negocjacje z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD),
- organizacja przetargów/konkursów ofert sprzedaży energii,
- odzyskiwanie należności niesłusznie pobranych przez przedsiębiorstwa energetyczne,
- przygotowywanie wniosków o wydanie koncesji (dla odbiorców odsprzedających energię bądź świadczących usługi dystrybucji/przesyłowe innym odbiorcom),
- przygotowywanie wniosków o taryfowych (dla odbiorców odsprzedających energię bądź świadczących usługi dystrybucji/przesyłowe innym odbiorcom),
- przygotowywanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych,
- analizy opłacalności inwestycji w zmniejszanie zużycia energii,
- monitorowanie rozliczeń z przedsiębiorstwami energetycznymi,
- reklamacje dotyczące zakupu i dostarczania energii.

Formularz kontaktowy

Copyright ©2016 ENERGOinfo.PL, All Rights Reserved.