Zgłoszenia na szkolenia

Pobierz kwestionariusz złoszeniowy na warsztaty szkoleniowe pt. „Analiza rozliczeń za energię elektryczną
oraz
optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej dla JST” "

Termin i miejsce
21 czerwca 2017 r. (900-1530), Warszawa, sala szkoleniowa ENERGOinfo.PL, pl. Inwalidów 10.
 
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Zajęcia są prowadzone w formie seminaryjnej. Dyskusja poszczególnych zagadnień jest wzbogacona studiami przypadków i ćwiczeniami rachunkowymi.
 
Program
 
·         Zasady rozliczeń za energię elektryczną
·         Zasady kwalifikacji do grup taryfowych
·         Specyfika rozliczeń z OSD i sprzedawcą energii
·         Zmiany parametrów umów z OSD
·         Analiza kosztów zakupu energii elektrycznej
·         Weryfikacja rozliczeń ze sprzedawcą
·         Weryfikacja rozliczeń z OSD
·         Reklamacje i bonifikaty
·         Prognozowanie oszczędności po zastosowaniu rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczna i moc umowną.
 

Pobierz
(21.06.2017_kwestionariusz.pdf)

Copyright ©2016 ENERGOinfo.PL, All Rights Reserved.