Akademia Odbiorców Energii 
 

Akademia Odbiorców Energii (AOE) została uruchomiona z inicjatywy ENERGOinfo.PL w 2008 r.. Spotkania w jej ramach organizowane są przez ENERGOinfo.PL z myślą o menedżerach odpowiadających za zakupy energii w firmach i instytucjach (przedsiębiorstwach energetyki przemysłowej, zakładach przemysłowych, firmach usługowych i handlowych, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji publicznej), które kupują duże ilości ciepła, energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych.
 
Szkolenia, seminaria i konferencje zorganizowane przez ENERGOinfo.PL (PKI s.c.) w ramach Akademii Odbiorców Energii
 
16 września 2008 r. – Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej.
29 października 2008 r.    – Optymalizacja wydatków na zakup energii elektrycznej.
19 stycznia 2009 r.        – Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej – aspekty ekonomiczne i rynkowe.
28 stycznia 2009 r.        – Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej – aspekty ekonomiczne i rynkowe.
23 kwietnia 2009 r.        - Podatek akcyzowy, strategia zakupu energii.
25 czerwca 2009 r.         - Podatek akcyzowy od energii elektrycznej.
20 sierpnia 2009 r.        - Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej – warsztaty analityczne.
17 września 2009 r.        - Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej – warsztaty analityczne - II edycja.
6 października 2009 r.     -  Przetargi publiczne na zakup energii elektrycznej '2009.
6 listopada 2009 r.        - Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej warsztaty analityczne - III edycja.
2 grudnia 2009 r.          - Odbiorca na rynku energii '2010.
18 lutego 2010 r.          – Optymalizacja wydatków na zakup energii elektrycznej.
10 grudnia 2009 r.         - Szkolenie nt. przetargów publicznych na zakup energii elektrycznej.
14 stycznia 2010 r.        - Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej warsztaty analityczne - IV edycja.
18 lutego 2010 r.          - Warsztaty analityczne - Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej V edycja.
27 maja 2010 r.            - Szkolenie nt. przetargów publicznych na zakup energii elektrycznej.
27 maja 2010 r.            – Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej – aspekty ekonomiczne i rynkowe.
24 czerwca 2010 r.         - Szkolenie na temat optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
30 września 2010 r.        - Szkolenie na temat optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
10 listopada 2010 r.       – Jak kupować energię elektryczną dla firm.
2 grudnia 2010 r.          - Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej.
10 stycznia 2011 r.        - Jak przygotować przetarg publiczny na zakup energii elektrycznej. Zakupy ciepła sieciowego i gazu ziemnego.
13 stycznia 2011 r.        - Szkolenie na temat optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
10 lutego 2011 r.          - Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej warsztaty analityczne - VI edycja.
25 maja 2011 r.            – Wykorzystywanie prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce.
13 września 2012 r.        – Rynek energii elektrycznej - zasady, regulacje, praktyka.
4 lipca 2013 r.            – Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce.
21 października 2014 r.            – Jak analizować koszty zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
1 grudnia 2015 r.             – Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
19 kwietnia 2016 r.             – Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
19 maja 2016 r.             – Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego na rynku detalicznym oraz hurtowym.
6 czerwca 2016 r.            – Analiza rozliczeń za energie elektryczną oraz optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej.
14 września 2016 r.             – Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.

 
Copyright ©2016 ENERGOinfo.PL, All Rights Reserved.