Doradzamy odbiorcom energii

Kim jesteśmy?

W ENERGOINFO.PL oferujemy usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu rynku energii, przeznaczone dla instytucjonalnych odbiorców energii (przedsiębiorstw, firm, instytucji budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego).

Nasze usługi

Doradzamy w relacjach

Doradzamy najlepsze rozwiązania dla odbiorców energii w relacjach z przedsiębiorstwami energetycznymi

Pomagamy

Pomagamy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przetargów publicznych na zakup energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego,

Zmniejszamy koszty

Zmniejszamy koszty zakupu energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego

Doradzamy w zakupach

Doradzamy, jak realizować zakupy energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego zgodnie z Prawem zamówień publicznych (PZP)

Analizujemy

Analizujemy projekty inwestycyjne (m.in. LED, rozbudowa sieci, bezpieczeństwo dostaw)

Szkolimy

Szkolimy menedżerów i pracowników zakresie funkcjonowania odbiorców na rynku energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego.

Pracujemy dla:

  • JST

    jednostek samorządu terytorialnego (JST), jednostek budżetowych, itp.

  • Małych firm

    co najwyżej 5 punktów poboru energii, ciepła lub gazu oraz koszty zużycia energii większe nie większe niż 200 tys. PLN netto rocznie

  • Dużych firm

    co najmniej 5 punktów poboru energii, ciepła lub gazu oraz koszty zużycia energii większe niż 200 tys. PLN netto rocznie

Założyciele

Ewa Golachowska

dr hab. Ewa Golachowska
Założycielka i współwłaścicielka ENERGOinfo.PL.
Urodzona w Warszawie na Żoliborzu, mieszka w Warszawie Włochach. 
Rodzina: mąż Krzysztof, córka Julia, synowie Jan i Feliks.
Wykształcenie: wyższe magisterskie (Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki); doktorat i habilitacja w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 
Hobby: literatura, muzyka, film.

Inne: Członkini Rady Fundacji Slawistycznej. Członkini Stowarzyszenia "In Laetitia". Fundatorka Fundacji "Nauka i Sztuka". 

Krzysztof Golachowski

 Założyciel i współwłaściciel ENERGOinfo.PL.
Urodzony i zamieszkały w Warszawie Włochach. 
Rodzina: żona Ewa, córka Julia, synowie Jan i Feliks.
Wykształcenie: wyższe magisterskie (Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki); doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. 
Hobby: sport (piłka nożna, biegi długodystansowe - 6 maratonów i 7 półmaratonów), muzyka (śpiew), ogród.
Inne: preses zarządu Stowarzyszenia "In Laetitia", prezes Fundacji "Nauka i Sztuka".

Skontaktuj się z nami!