Szkolenia

Zapraszamy na webinar 3 listopada 2022 r.
pt. „Jak analizować koszty dostaw energii elektrycznej”.

Specyfika rozliczeń za energię elektryczną:

  • zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej
  • grupy taryfowe, zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych
  • taryfy, cenniki,
  • koszty stałe i zmienne,
  • usługi kompleksowe,
  • opłaty mocowe,
  • opłaty za moc bierną,
  • faktury rozliczeniowe i zaliczkowe.

Więcej informacji: Jak analizować koszty dostaw energii elektrycznej – Evenea.pl

ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) oferuje szkolenia z zakresu rynku energii w ramach Akademii Odbiorców Energii – na specjalne zamówienie. Tematyka szkoleń dostosowana jest do zapotrzebowania zamawiającego. Szkolenie odbywają się w formie zamkniętej (tj. indywidualnie dla każdej firmy).   

Firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt.