Oferta

Oferta ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) jest skierowana do instytucjonalnych odbiorców energii: energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu ziemnego lub paliw płynnych. Proponujemy różne rozwiązania dostosowane do skali poszczególnych podmiotów oraz do ich zapotrzebowania na energię.  Propozycje ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) dla:  

Energia w cenie minimalnej

ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) oferuje wynegocjowanie oraz podpisanie w imieniu i na rzecz klienta umowy sprzedaży energii elektrycznej za najniższą cenę jednostkową netto oraz bez żadnych dodatkowych opłat stałych (tj. opłat handlowych itp.).Więcej informacji…