Konsultacje

Konsultacja z Krzysztofem Golachowskim, ekspertem rynku energii, założycielem ENERGOINFO.PL, przeznaczona dla przedstawicieli instytucjonalnych odbiorców energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego.

Przykładowe tematy:

  • umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi
  • rozliczenia ze sprzedawcami energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego
  • rozliczenia z operatorami systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego
  • analiza inwestycji energetycznych (np. OZE, magazyny energii czy ładowarki do pojazdów elektrycznych)
  • zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego
  • optymalizacja kosztów dostaw energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego
  • redukcja opłat mocowych i za energię bierną
  • instalacja ładowarek do samochodów elektrycznych
  • przetargi na zakup energii, gazu i ciepła

Zapisz się!