Akademia Odbiorców Energii

Akademia Odbiorców Energii (AOE) została uruchomiona z inicjatywy ENERGOINFO.PL w 2008 r.. Spotkania w jej ramach organizowane są przez ENERGOINFO.PL z myślą o menedżerach odpowiadających za zakupy energii w firmach i instytucjach (przedsiębiorstwach energetyki przemysłowej, zakładach przemysłowych, firmach usługowych i handlowych, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji publicznej), które kupują duże ilości ciepła, energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych. 

Szkolenia, seminaria i konferencje zorganizowane przez ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) w ramach Akademii Odbiorców Energii 

 • 16 września 2008 r. Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej.
 • 29 października 2008 r. Optymalizacja wydatków na zakup energii elektrycznej.
 • 19 stycznia 2009 r. Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej – aspekty ekonomiczne i rynkowe.
 • 28 stycznia 2009 r. Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej – aspekty ekonomiczne i rynkowe.
 • 23 kwietnia 2009 r. Podatek akcyzowy, strategia zakupu energii.
 • 25 czerwca 2009 r. Podatek akcyzowy od energii elektrycznej.
 • 20 sierpnia 2009 r. Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej – warsztaty analityczne.
 • 17 września 2009 r. Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej – warsztaty analityczne – II edycja.
 • 6 października 2009 r. Przetargi publiczne na zakup energii elektrycznej ‚2009.
 • 6 listopada 2009 r. Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej warsztaty analityczne – III edycja.
 • 2 grudnia 2009 r. Odbiorca na rynku energii ‚2010.
 • 18 lutego 2010 r. Optymalizacja wydatków na zakup energii elektrycznej.
 • 10 grudnia 2009 r. Szkolenie nt. przetargów publicznych na zakup energii elektrycznej.
 • 14 stycznia 2010 r. Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej warsztaty analityczne – IV edycja.
 • 18 lutego 2010 r. Warsztaty analityczne – Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej V edycja.
 • 27 maja 2010 r. Szkolenie nt. przetargów publicznych na zakup energii elektrycznej.
 • 27 maja 2010 r. Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej – aspekty ekonomiczne i rynkowe.
 • 24 czerwca 2010 r. Szkolenie na temat optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
 • 30 września 2010 r. Szkolenie na temat optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
 • 10 listopada 2010 r. Jak kupować energię elektryczną dla firm.
 • 2 grudnia 2010 r. Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej.
 • 10 stycznia 2011 r. Jak przygotować przetarg publiczny na zakup energii elektrycznej. Zakupy ciepła sieciowego i gazu ziemnego.
 • 13 stycznia 2011 r. Szkolenie na temat optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
 • 10 lutego 2011 r. Praktyka ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej warsztaty analityczne – VI edycja.
 • 25 maja 2011 r. Wykorzystywanie prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce.
 • 13 września 2012 r. Rynek energii elektrycznej – zasady, regulacje, praktyka.
 • 4 lipca 2013 r. Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce.
 • 21 października 2014 r. Jak analizować koszty zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
 • 1 grudnia 2015 r.  Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
 • 19 kwietnia 2016 r.  Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.
 • 19 maja 2016 r.  Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego na rynku detalicznym oraz hurtowym.
 • 6 czerwca 2016 r. Analiza rozliczeń za energie elektryczną oraz optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej.
 • 14 września 2016 r. Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i gazu.