Dla dużych firm

Jeśli Twoja firma ma więcej niż 5 punktów poboru energii elektrycznej, gazu ziemnego bądź ciepła sieciowego oraz roczne koszty zakupu energii przekraczają łącznie 200 tys. PLN netto to z ENERGOINFO.PL proponuje specjalne usługi doradcze dostosowane do specyfiki zakupu energii i skali prowadzonej działalności.   

Propozycja ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) dla dużych firm to m.in.:

 • opracowanie strategii zakupu energii (m.in. wybór sprzedawcy, outsourcing, autogeneracja, kogeneracja),
 • analiza kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego,
 • optymalizacja kosztów zakupu energii,
 • optymalizacja kosztów zakupu usług dystrybucji energii,
 • analiza profili zużycia energii,
 • analiza profili wykorzystania mocy,
 • negocjacje ze sprzedawcami energii,
 • negocjacje z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD),
 • organizacja przetargów/konkursów ofert sprzedaży energii,
 • odzyskiwanie należności niesłusznie pobranych przez przedsiębiorstwa energetyczne,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie koncesji (dla odbiorców odsprzedających energię bądź świadczących usługi dystrybucji/przesyłowe innym odbiorcom),
 • przygotowywanie wniosków o taryfowych (dla odbiorców odsprzedających energię bądź świadczących usługi dystrybucji/przesyłowe innym odbiorcom),
 • przygotowywanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych,- analizy opłacalności inwestycji w zmniejszanie zużycia energii,
 • monitorowanie rozliczeń z przedsiębiorstwami energetycznymi,
 • reklamacje dotyczące zakupu i dostarczania energii.

Zgłoś swoją firmę.