Referencje

Oto kilka opisów efektów projektów zrealizowanych przez ENERGOINFO.PL. 

  • Od listopada 2016 r. do czerwca 2019 r. z usług doradczych ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) korzystała spółka komunalna z województwa podkarpackiego. Usługa dotyczyła optymalizacji kosztów zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej dla 110 punktów poboru energii elektrycznej przyłączonych do sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD.  W otrzymanym liście referencyjnym czytamy: „w efekcie wdrożenia zmian zaproponowanych przez ENERGOINFO.PL w ciągu 24 miesięcy uzyskane zostały oszczędności przekraczające 205 tys. zł netto. ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) to solidny, kompetentny i godny polecenia doradca na rynku energii”.
  • 14.11.2019 Sieć sklepów z Dolnego Śląska była klientem ENERGOINFO.PL od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r. Usługa dotyczyła optymalizacji kosztów zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej dla 22 PPE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej należącej do sieci lokalnego OSD. Nasza współpraca zaowocowała oszczędnościami w kwocie ponad 60 tys. zł netto.
  • 13.10.2019 Spółka z Włocławka korzystała z usług doradczych ENERGOINFO.PL od stycznia 2016 r. do czerwca 2018 r. W wyniku optymalizacji kosztów zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej dla 6 PPE przyłączonych do sieci lokalnego OSD uzyskane zostały oszczędności przekraczające 77 tys. zł netto (w ciągu 2 lat).
  • 15.09.2018 Ponad 75 tys. zł netto zaoszczędził jeden z małopolskich szpitali dzięki zmianom w rozliczeniach usług dystrybucji energii elektrycznej zaproponowanych przez ENERGOINFO.PL. Nasza współpraca trwała od czerwca 2015 r do maja 2017 r.
  • 03.01.2018 Spółka z branży wodociągowej korzystała z usług doradczych ENERGOINFO.PL w latach 2013-2015. Efektem były oszczędności w kosztach zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii elektrycznej. Łącznie wyniosły ponad 798 tys. zł netto.
  • 05.11.2016 Dla klienta z Gliwic przeprowadziliśmy szkolenie w jego siedzibie dla 10 pracowników. Tematem była „Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego na tynku detalicznym i hurtowym”.
  • 20.10.2016 Z listu referencyjnego, który otrzymaliśmy od jednego z warszawskich hoteli: Spółka skorzystała z usług doradczych ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego. W efekcie udało się zmniejszyć koszty zakupu paliwa gazowego o przeszło 20 %.
  • 05.10.2016 We wrześniu 2015 r. nasz klient rozważał inwestycję w nowe źródła światła. Przedstawiona przez ENERGOINFO.PL analiza wskazała błędy w założeniach przyjętych przez oferenta oraz pokazała rzeczywiste koszty i prognozę oszczędności, co pozwoliło uniknąć podjęcia niekorzystnej decyzji inwestycyjnej.10.11.2015 
  • Jeden z warszawskich instytutów badawczych skorzystał w maju i czerwcu 2014 r. z usług doradczych ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) w zakresie opracowania opinii odnośnie wzrostu ceny energii elektrycznej po zmianie Prawa energetycznego (nowelizacja z 14 marca 2014 r.). Usługa obejmowała analizę aktualnej umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz propozycji podwyżki przedstawionej przez sprzedawcę energii elektrycznej. Dzięki doradztwu ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) instytut uzyskał znaczące oszczędności, wynoszące przeszło 54 proc. kwoty wynikającej z pierwotnej podwyżki zaproponowanej przez sprzedawcę energii elektrycznej.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje,